Етикети

, , , , , , , ,

Преди 2 години се запознах с една нова алтернатива на съвременната медицина.Това е Германска Нова Медицина със създател Д-р Рике Гeрд Хамер. Накратко казано, отново е застъпена теорията , че всяка болест идва преди всичко от мозъка ни

Източник на информацията по – долу:

http://gnm-bg.com/

На този сайт може да намерите , още подробна информация за германската нова медицина. Силно ви препоръчвам да го разгледате. Благодарение на ГНМ , съм преодолявала изключителни кризи и болести в живота ми. Не е имало случай при мен, когато ГНМ да греши ! Сигурно това е единствената медицина ,която харесвам :)) Лично върху себе си , много пъти съм използвала Германската Нова Медицина,когато съм била болна. В повечето случаи , болестта сама по себе си се явява решение на проблема, макар  ние да сме научени да я виждаме , като самият проблем.

„Д-р Хамер открива, че всяко заболяване произхожда от шок или травма, които ни хващат напълно неподготвени. В момента, в който се случва неочакван конфликт, шокът оказва влияние на специфична област в мозъка, като причинява поражение (по-късно наречено фокус на Хамер или огнище на Хамер), което се вижда на скенер на мозъка като набор от ясни концентрични окръжности. Клетките на мозъка, които получават въздействието, изпращат биохимичен сигнал на съответстващите клетки в тялото, които, в зависимост от това в кой пласт на мозъка е получен шока, причиняват растеж на тумор, стопяване на тъкан или загуба на функция.

Причината, поради която специфични конфликти са неопровержимо свързани със специфични области в мозъка е, че по време на нашата еволюция всяка област от мозъка е програмирана да отговаря моментално на конфликти, които биха могли да застрашат оцеляването ни. Докато мозъчният ствол (най-старата част от мозъка) е програмиран да се занимава с основни проблеми на оцеляването като дишане, възпроизвеждане и хранeне, главният мозък (най-младата част от мозъка) е повече въвлечен в социални и териториални проблеми.Д-р Хамер също така открива, че всяко заболяване прогресира в две фази: първата – активната фаза на конфликта – се характеризира с емоционален стрес, студени пикове, липса на апетит, безсъние. При положение, че успеем да се справим с конфликта, идва оздравителната фаза. Това е период, в който психиката, мозъкът и кореспондиращият орган преминават през фазата на възстановяването, която често пъти е труден процес, белязан с изтощение, треска, възпаление, инфекция и болка.Д-р Хамер нарича своите открития „Петте биологични закона на Новата медицина”, тъй като проучванията му са в пълно съгласие с естествените закони на ембриологията и с логиката на еволюцията.През годините д-р Хамер успява да потвърди откритията си, наблюдавайки над 40 000 случая на пациенти. Резултатът от тази научна работа е създаването на:

    – схемата „психика – мозък – орган”, която очертава заболяването;

    – съдържанието на биологичния конфликт, който го причинява;

    – къде в мозъка може да се наблюдава съответната лезия на скенер;

    – как болестта се представя в активната фаза на конфликта; и

    – какво може да се очаква във фазата на излекуване.“

Източник  : http://gnm-bg.com/

Advertisements