Етикети

, , ,

„Приемам всяка болест като подарък и възможност да се възстанови равновесието на душите ни. Причините за болестите трябва да се търсят не във физическото тяло. Физическото тяло отразява това, което става в душата на човека. Болестите сигнализират, че тялото се опитва да възстанови нарушеното равновесие, тъй като естественото състояние на човека е да бъде здрав.“
Лиз Бурбо

„Твоето тяло казва: обичай се“ е най-значимият труд на Лиз Бурбо,
оформена като речник-справочник, в който всички болести са подредени по азбучен ред. Всяка болест се разглежда на три нива – физическо, емоционално и умствено, като се разкриват скритите душевни послания, които тялото ни изпраща чрез конкретното заболяване.

„Трите най-големи емоции, коита се преживяват най-зле от хората са – страхът, гневът и тъгата. Тези емоции обикновено са потискани, контролирани, прикривани, с една дума, човек прави всичко, за да не ги усеща, защото събуждат рани, преживени в детството. Можем да ги огкрием в следните 5 важни наранявания: отхвърляне, изоставяне, унижение, предателство и несправедливост.

Вместо да си признаят правото да бъдат човешки същества и да имат все още незараснали рани, защото още не са успели да простят на себе си и на другите, повечето хора предпочитата да обвиняват другите, че са причина за техния страх, за техния гняв, за тяхната мъка. Ето какво кара хората да изживяват толкова много емоции, което ги разболява.

СТРАХЪТ трябва да бъде използван, за да осъзнаеш, че се стремиш да се прадпазиш. Той е тук, за да ти припомни, че истинската защита е вътре в теб!“

ГНЕВЪТ трябва да бъде използван, за да откриеш, че се нуждаеш от утвърждаване, от ясно формулиране на исканията си и от повече вслушване в собствените си нужди.

ТЪГАТА трябва да бъде използвана, за да откриеш, че смяташ, че си се изгубил, или се страхуваш да не изгубиш нещо или някого. Тя трябва да ти помогне да се научиш да се отделяш.

Ето какво означава ДА СЕ ОБИЧАШ. Това означава  да поемеш грижата за собствения си живот като си дадаеш правото да преживееш всякакви житейски опити, за да го постигнеш. По този начин ще успееш да живееш в здраво тяло, изпълнено с енергия, за да създаваш живото, който искаш“  Лиз Бурбо

Advertisements